Forskning och Utveckling tidigare

Forskning och utveckling (FoU) är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners. Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut.