Joakim Nyman, Utvecklingsledare, Västerviks kommun (ordf.)

Ulrika Karlsson, Verksamhetsutvecklare, Oskarshamns kommun

Anna-Lena Blomberg, Äldresamordnare, Mönsterås kommun

Gunilla Hveen, Områdeschef, Västerviks kommun

Elisabeth Johansson, Utbildningsstrateg, Kalmar läns landsting

Christina Overå, Enhetschef, Kalmar kommun

Christel Malmström, Fackförbundet Kommunal

Britt Karlsson, Områdeschef, Högsby kommun

Lisa Härnström, Studeranderepresentant

Nina Axhed, Studeranderepresentant

Mikael Gren, Studeranderepresentant

Rebecka Bodén, Studeranderepresentant

Gudrun Arvidsson, Lärare, Nova

Karin Bolin, Studie- och karriärvägledare, Campus Västervik