Joakim Nyman, Utvecklingsledare, Västerviks kommun (ordf.)

Ulrika Karlsson, Verksamhetsutvecklare, Oskarshamns kommun

Anna-Lena Blomberg, Äldresamordnare, Mönsterås kommun

Gunilla Hveen, Områdeschef, Västerviks kommun

Elisabeth Johansson, Utbildningsstrateg, Kalmar läns landsting

Christina Overå, Enhetschef, Kalmar kommun

Christel Malmström, Fackförbundet Kommunal

Britt Karlsson, Områdeschef, Högsby kommun

Emelie Isaksson, Studeranderepresentant

Lisa Härnström, Studeranderepresentant

Nina Axhed, Studeranderepresentant

Caroline Oscarsson, Utbildningsledare, Nova

Eva Lindberg Petersson, Verksamhetsledare, Nova

Gudrun Arvidsson, Lärare, Nova

Karin Bolin, Studie- och karriärvägledare, Campus Västervik