Utbildningsinsatser för näringslivet

Nova tillsammans med Linköpings universitet planerar att genomföra utbildningar och kurser utifrån näringslivets behov.