Forskning och utveckling

Forskning och utveckling (FoU) är en resurs för att koordinera större forsknings- och utvecklingsprojekt med många samarbetspartners. Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur gör analyser och ger rekommendationer avseende vilka projekt man ska satsa på och stöttar projekten vid strategiska vägval och beslut.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson har varit på besök


The Underground Space Challenge i Oskarshamn

12-13 februari 2018 hölls årets konferens ”The Underground Space Challenge”, en vetenskaplig konferens där man diskuterade vetenskapliga och tekniska utmaningar inom underjordsverksamhet och hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark. Mer iformation>>


Nova FoU:s årsrapport för 2017. Rapporten beskriver Nova FoU:s uppdrag, status för forskningsprojekten och spin off-effekter.

Ladda ner rapporten här: Nova FoU Annual Report 2017