Atrinova i siffror

210

Antal utvärderade idéer

22

Antal pågående projekt

12

Antal partners