Atrinova i siffror

256

Antal utvärderade idéer

24

Antal pågående projekt

13

Antal partners