Hur går det till?

Ny idé
Ett första möte hålls med entreprenören för att få en tydlig beskrivning av idén och vilka behov den uppfyller och vilka utmaningar som man står inför. Är inte Atrinova rätt arena för entreprenören hänvisas denna vidare till andra aktörer,vars hjälp kan passa bättre.

Förinkubator
En plats i förinkubatorn erbjuds, avtal skrivs mellan Atrinova och entreprenören och man går in mer på djupet och bland annat skannar av marknad och kundbehov. Drivkraften hos entreprenören är viktig och möjligheterna att bygga ett team kring affärsidén utreds. En tydlig handlingsplan tas fram och regelbundna avstämningsmöte hålls. Är inte Atrinova rätt arena hänvisas entreprenören vidare till andra aktörer, vars hjälp kan passa bättre.

Inkubator
Affärsutvecklingsavtal skrivs mellan Atrinova och entreprenören, en tydlig handlingsplan tas fram och affärscoach tillsätts, regelbundna avstämningsmöten hålls. Allt skräddarsys efter entreprenörens behov och utifrån avsatta resurser.

Exit
När entreprenören är redo att stå på egna ben eller Atrinova bedömer att uppdraget är slutfört lämnar företaget inkubatorn. Företag kan kvarstå som alumniföretag om det finns fortsatt samarbetsbehov men att företaget fysiskt lämnat inkubatorn. Särskilt avtal mellan Atrinova och företaget skrivs i dessa fall.

Har du frågor och funderingar kontakta oss gärna!