Atrinova är den rätta platsen för dig som vill förverkliga din affärsidé lite snabbare och lite smartare

Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet samt avknoppningar från industrin. Atrinova arbetar också med affärsutvecklingsinsatser för att bevara befintliga och utveckla nya, stabila och långsiktiga arbetstillfällen i regionen. Vi vill bidra till regionens tillväxt och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv.

Atrinova är en del av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling.

Nyföretagande
Atrinova erbjuder kostnadsfri rådgivning inför start av företag och arrangerar varje vår och höst en starta eget kurs, detta på uppdrag av Oskarshamns kommun.

Inkubator
Företagsinkubatorn arbetar för att identifiera och utveckla affärsidéer och entreprenörer till nya företag med tillväxtpotential. Företagsinkubatorn stöttar innovatörer genom coachning, expertrådgivning, kontakter till kapital och erbjuder en kreativ tillväxtmiljö i anpassade kontorslokaler. Företagsinkubatorn är också en stödfunktion till test- och demonstrationsplattformen där affärsutvecklingsstöd kan erbjudas.

Demosite
Atrinova erbjuder en marknadsnära demonstrationsplattform för innovationer inom energi/miljö/teknik. Plattformen erbjuder en attraktiv demonstrationsmiljö tillsammans med kompetens inom affärsutveckling och projektledning, för att nya innovationer ska nå marknaden. Målsättningen är att stärka Oskarshamns profil som ett internationellt energicentrum, där nya företag startas och utvecklas och bidrar till en breddning av näringslivet i regionen.

Avknoppning och etablering
Atrinova arbetar med att stötta avknoppnings- och innovationsprojekt från befintliga företag, koordinering och etablering av nya företag samt kommersialisering av forskningsresultat från de projekt som bedrivs i regionen.

Atrinova arbetar även med särskilda insatser mot kommun och företag, det kan bland annat innebära koordinering av utvecklingsinsatser, rådgivning med mera.